Chwarszczany, 21 października, imieniny obchodzą: Urszula, Celina, Hilary
 
   
 
   
   
   
Aktualności
   
   
 
 

Kaplica templariuszy w Chwarszczanach znalazła się na liście 100 najważniejszych zabytków architektury w Polsce. Lista została sporządzona na potrzeby portalu 

więcej >>

 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg


11-12-2006
Szlak Romański. Informacja prasowa o konferencji w Seelow


W dniu 5.12.2006 w brandenburskim mieście Seellow w Powiecie Marchijsko- Odrzańskim odbyła się konferencja popularno-naukowa poświęcona organizacji lokalnej trasy kulturowo-turystycznej o nazwie "Szlak Romański", która połączy w przyszłym już roku polskie i niemieckie zabytki późnoromańskie w Euroregionach "Pro Viadrina Europa" i "Pomerania".
  Była to już druga w tym roku konferencja poświęcona architekturze romańskiej oraz lokalnym europejskim "Szlakom Romańskim" przygotowana w rejonie Nadodrza. Pierwsza z nich zatytułowana "Szlaki Romańskie-kulturowe korzenie Europy" przygotowana została przez "Fundację na rzecz Collgium Polonicum" i odbyła się w lutym na Uniwersytecie UAM "Collegium Poloncum" w Słubicach. Pomysłodawcami i współorganizatorami obydwu tych ciekawych polsko-niemieckich spotkań byli między innymi animatorzy i koordynatorzy polskiego "Szlaku Romańskiego" i Centrum Promocji Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, którego centrala mieści się w zabytkowym opactwie cysterskim w Sulejowie w Hotelu "Podklasztorze" oraz niemieckie Stowarzyszenie Arbeitsinitiative e.V. z Letschin w Brandenburgii. Hojnym sponsorem obydwu konferenencji była natomiast Fundacja Wsółpracy Polsko-Niemieckiej z Warszawy a głównym polskim partnerem przy realizacji projektu zostały władze samorządowe Powiatu Słubickiego z Ziemi Lubuskiej.
  Podczas konferencji w Sellow oprócz wystąpień naukowych dotyczących kwestii architektonicznych i historycznych zastanawiano się również nad praktycznym wymiarem utworzenia lokalnej transgranicznej polsko-niemieckiej trasy romańskiej. Omawiano między innymi kwetie obsługi takiej trasy przez lokalną branżę turystyczną i wykwalifikowanych przewodników, przygotowanie jej oznakowania i zaplecza turystycznego, jej przyszłą promocję oraz dostępność obiektów dla zwiedzających.
  W podsumowaniu konferencji stwierdzono zgodnie, iż oprócz dotychczasowych projektów związanych z utworzeniem w regionie Nadodrza wspólnych polsko-niemieckich ścieżek rowerowych jest to jedyny wyrazisty i rzeczywisty projekt ponadgraniczny nad Odrą, który ma ogromną szansę stania się główną atrakcją turystyczną wyżej wymienionych Euroregionów.
  Specyfika tej polsko-niemieckiej trasy kulturowej, która zaplanawona jest zarówno jako trasa samochodowa, rowerowa i pielgrzymkowa, opiera się natomiast na historycznym podłożu i związana jest z istniejącym tu już od XII wieku piastowskim biskupstwem w Lubuszu oraz działalności zakonu templariuszy, którzy pozostawili po sobie na tym terenie kilkanaście bardzo ciekawych komandorii i wiejskich kościołów powstałych w XIII wieku. Do tych najważniejszych należą- komandoria w Lietzen w Brandenburgii, komandorie w Chwarszaczanach i w Rurce na Pomorzu Zachodnim oraz dziesiątki kościołów po obydwu stronach Odry ( Sulęcin, Ostrów, Cychry, Dargomyśl, Oborzany, Grzybno, Piaseczno, Swobnica, Banie, Neuentempel, Marxdorf, Dolgelin, Heinersdorf). "Szlak Romański" pokrywa się więc tutaj głównie ze "Szlakiem Templariuszy" oraz częsciowo ze "Szlakiem Cysterskim" i obejmuje on obszar dawnej, piastowskiej Ziemi Lubuskiej- rozciągającej się kiedyś od Starussbergu pod Berlinem aż do Kostrzyna i Świebodzina- i jako taki jest wyjątkową historyczną polsko-niemiecką enklawą kulturową odwołujacą się do kamiennej, architektonicznej i artystycznej wspólnoty europejskiego średniowiecza.
  Powstanie tu na przełomie XIII i XIV wieku lokalnych odcinków szlaku pielgrzymkowego do Santiago de Comopstella sytuuje dodatkowo ten region jako jeden z ważnieszych punktów na mapie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Lokalna trasa pieszego pielgrzymkowego "Szlaku św. Jakuba" w Brandenburgii na Ziemi Lubuskiej i na Pomorzu Zachodnim jest obecnie opracowywana na Uniwersyetceie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą przez fakultet pod kierownictwem prof. Knefelkampfa. Na Uniwersyetcie AM Collegium Poloncum opracowywywany jest ponadto przez prof. Hengelhaupt inny pomniejszy projekt p.t "Rycerze i mnisi" odwołujący sie do tutejszej działalności cytersów, templariuszy i joannitów. Jako cztery główne punkty informacyjne obsługi całej trasy zaproponowano komandorie w Lietzen, Centrum Informacji Turystycznej w Lebus w Brandenburgii a po polskiej stronie- kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzepinie i Park Kulturowy Komandorii Termplariuszy w Chwarszczanach.
  Bardzo istotną kwestią jest też tutaj fakt, iż partnerzy niemieccy pragną przyjąć niemiecką wersję polskiego logo "Szlaku Romańskiego" na oznakowanie swoich obiektów. Jest to fakt wręcz symboliczny ponieważ po ośmiuset prawie latach póznoromańskie zabytki istniejącego tu na przełoie XII i XIII wieku piastowskiego biskupstwa p.w. św. Wojciecha będą oznaczone wspólnym graficznym wyróżnikiem, co świadczy o dobrze rozwijajacej się tu współracy polsko-niemieckiej. Jest to jednocześnie poszerzenie ogólnopolskiego "Szlaku Romańskiego" o dawny piastowski region w nowej, zjednoczonej już Europie.
  Ciekawym uzupełnieniem konferencji była też duża wystawa fotograficzna p.t. "Między Wisłą a Renem- architektura poźnoromańska w Euroregionach Pro Viadrina Europa i Pomerania" autorstwa koordynatorów polskiego "Szlaku Romańskiego"- pani Bożeny Marteli i Grzegorza Bednarka- przedstawiająca wszystkie najważniejsze XIII wieczne zabytki pomiędzy Berlinem, Szczecinem i Ośnem Lubuskim. Po stronie polskiej na "Szlak Romański" składają się n Ziemi Lubuskiej kościoły w Rzepinie, Drzeńsku, Kowalowie i Radowie.
  W konferencji brało udział około 40 gości z Polski i z Niemiec- głównie samorządowców i lokalnych animatrów turystyki a reprezentantka Urzędu Marszałkowskiegio Ziemi Lubuskiej zadeklarowała pomoc tego urzędu w przyszłym rozwoju i obsłudze projektu na swoim terenie. Innym symbolicznym wymiarem tej konferencji i pozytywnie rowijajacej się wspólpracy polsko-niemieckiej był fakt, iż konferencja miała miejsce w przeddzień spotkania premierów Polski, Niemiec i Francji w ramach "Trójkąta Weimerskiego" obchodzacego właśnie 15 lecie istnienia.

Grzegorz Bednarek06-12-2006
Nowe filmy w serwisie

1_120_duze_170.jpg
Chwarszczany 2004
2_120_duze_270.jpg
Wykop w piwnicy (2005 r.)
3_120_duze_370.jpg
Ubodzy Rycerze
4_120_duze_470.jpg
Joculatores Dei w Szczecinie

Dziś trochę udało się odrobić trochę zaległości:
Po pierwsze - stary filmik z III Turnieju Rycerskiego Chwarszczany 2004;
A poza tym:
- zaległości z wykopalisk 2005 - wykop IX w piwnicy budyku obok kaplicy chwarszczańskiej;
- fundament odkryty przy kaplicy chwarszczańskiej (też zaległość z listopada 2005 r.);
- drugi lot ...

   

03-12-2006
Konferencja w Seelow 5 grudnia 2006

1_119_duze_169.jpg
logo Szlaku Romańskiego
2_119_duze_269.jpg
Lietzen
3_119_duze_369.jpg
Rurka
4_119_duze_469.jpg
Chwarszczany

W ramach współpracy z komandorią Lietzen przedstawiciele Szlaku Templariuszy wezmą udział w konferencji:
"Stworzenie i opracowanie szlaku romańskiego w Nadodrzu jako przykład transgranicznej oferty usług turystycznych".
Kilka lat temu (w 1998 r.) zaproponowaliśmy gminie Lietzen (powiat Seelow) utworzenie transgranicznego odcinka Szlaku Templariuszy - do czego nie doszło z winy polskich ...

   

29-11-2006
Beaufort z lotu ptaka

1_118_duze_168.jpg
2_118_duze_268.jpg

Wczoraj otrzymaliśmy najświeższą fotografię Beaufort z lotu ptaka i natychmiast publikujemy.
Poczujmy się przez chwilę jakbyśmy mogli zobaczyć to na własne oczy.
Może już całkiem niedługo - kto wie? :-)

Maciej20-11-2006
Węgajty w Szczecinie

1_117_duze_167.jpg
2_117_duze_267.jpg
spotkanie z
3_117_duze_367.jpg
Jacek Hałas i
4_117_duze_467.jpg

"Joculatores Dei" miałem okazję zobaczyć trzeci raz a w dramacie liturgicznym "Ludus Danielis" uczestniczyłem po raz drugi. Jednak każde wykonanie jest inne, jedyne i niepowtarzalne. Inny jest nastrój, inaczej rozchodzi się dźwięk, inna reakcja widzów i inne miejsce.
Środowy koncert "Joculatores Dei" dedykowany był Dymitrowi Niestiukowi z Białorusi.
Pozostaję ...

   

Do tyłu 44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 Do przodu


   
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
9278016
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2020
projekt: BeneAkebe