Chwarszczany, 25 lipca, imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna
 
   
 
   
   
   
 Archeologia
   
   
 
 
 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg


Chwarszczany - sezon wykopaliskowy 2004
 
Wiadomości z sezonu 2004           Raport z 23 lipca 2004 r.           Raport z 7 września 2004 r.           Raport z 27 września 2004 r.           Raport z 7 października 2004 r.           Raport z 2 sierpnia 2004 roku           Raport z 10 grudnia 2004 roku           Dymarka nad grobem templariusza. 4 sierpnia 2004 roku. Jeden dzień pracy archeologa...          

Badania archeologiczno-architektoniczne komandorii templariuszy i joannitów w Chwarszczanach. 
Interdyscyplinarny projekt badawczy 
sezon 2004 (12 lipca - 30 września)

 

7 października 2004

KONIEC PRAC BADAWCZYCH W CHWARSZCZANACH 
W SEZONIE 2004?

koniec?

Badania archeologiczno- architektoniczne w Chwarszczanach zakończyły się oficjalnie 1 października. Mylilibyśmy się jednak pisząc, że to koniec. 
Teraz dopiero zacznie się opracowywanie wyników. Właściwa konserwacja, fotografowanie i katalogowanie obiektów. Przygotowanie części z nich do prób węglowych w celu dokładnego określenia wieku itd.

To wielka, dla większości z nas nudna ale niezbęda z naukowego punktu widzenia praca. My tego nie widzimy sądząc, że archeolog jest właściwie na dorocznych wykopaliskowych wakacjach :-) 
Wszystkie wykopy zostały po wyeksplorowaniu zasypane, powierzchnia ziemi wyrównana i zagrabiona. Wykopy piąty i szósty (przy kościele) przykryte darnią. Prawie nie widać, że ponad dwa miesiące działo się tu coś godnego uwagi. 
A za rok - kontynuacja prac w Chwarszczanach.

 

27 września 2004

MAŁE, RZADKIE I PIĘKNE

fibula gwizdek

"Najlepsze czeka zazwyczaj na koniec wykopalisk". 
W piątek i sobotę ubiegłego tygodnia, odkryte zostały dwa niewielkie przedmioty.

Przede wszystkim fibula (ozdobna zapinka - agrafa) wykonana przepięknie z żelaza. Żelazo dzisiaj nie kojarzy nam się z materiałem, z którego wykonywane są ozdoby - a jednak na początku naszej ery w okresie wpływów rzymskich było nieco inaczej. Żelazo było materiałem z wielu przyczyn bardzo cennym. Fibula z Chwarszczan jest niewielka i piękna.

Drugim przedmiotem znalezionym w ubiegłą sobotę jest niewielki gwizdek wykonany z kości. Pochodzi z warstwy średniowiecznej przemieszanej z pradziejową - niemożliwe jest więc na razie określenie jego wieku. Na pewno nie jest znaleziskiem codziennym.

 

24 września 2004

ŚREDNIOWIECZNE ZABYTKI

moneta grot

A jednak średniowiecze nie dało zapomnieć o założonych celach badań archeologicznych w Chwarszczanach!

W średniowiecznej warstwie pierwszego wykopu (w pobliżu zachodniego portalu) odkryto ciekawe zabytki (których się trochę spodziewaliśmy po tak dużej ilości wydobywanych fragmentów ceramiki siwej). Po pierwsze - czwarta już moneta - srebrny denar z nieco zatartym rysunkiem, na którym można dostrzec zarys zwierzęcia, prawdopodobnie lwa oraz jakąś budowlę z hełmem garnczkowym i pióropuszem.

Nieco później z warstwy wydobyto grot strzały z charakterystycznymi zadziorami utrudniającymi wydobycie z rany.

 

23 września 2004

ŚREDNIOWIECZE "WALCZY" Z PRADZIEJAMI

ptaszek

Oczywiście nie naprawdę. Niedawno pisaliśmy o ważnym odkryciu w pobliżu kaplicy w Chwarszczanach, pochodzącym najprawdopodobniej z pierwszego okresu bytności templariuszy w tym miejscu. Wczoraj (22 września) archeolodzy odkryli (w szóstym wykopie, przy XIX-wiecznej zakrystii, pod pólnocnym murem kaplicy) naczynie zoomorficzne z okresu kultury łużyckiej. Przypomina ono inne naczynia w kształcie rogu - z tego samego okresu.

To nie jest jeszcze koniec odkryć średniowiecznych w Chwarszczanach.
W pierwszym wykopie - naprzeciw wejścia do dawnej kaplicy templariuszy - eksplorowana jest właśnie bogata warstwa średniowieczna. Znajdowane tu w sporych ilościach fragmenty naczyń (tak zwanych siwaków) pozwalają mieć dużą nadzieję na jakieś ciekawe znalezisko. Na pewno powiadomimy wszystkich natychmiast o takim fakcie

 

21 września 2004

BARDZO OCZEKIWANE I WAŻNE ODKRYCIE!

templariusz

foto: Dominika Siemińska - archeolog i konserwator zabytków archeologicznych - eksploruje grób zakonnika

Podczas prac w piątym wykopie przy południowym portalu kaplicy w Chwarszczanach archeolodzy natrafili na grób zakonnika. Jego położenie pozwala wstępnie datować pochówek na lata przed 1280 rokiem - czyli przed wybudowaniem drugiej, gotyckiej kaplicy templariuszy. Na wysokości miednicy znaleziono żelazną sprzączkę.

 

11 września 2004

Wykopalisk ciąg dalszy

plan

plan badań w Chwarszczanach - sezon 2004

Tegoroczne badania archeologiczne przy kaplicy chwarszczańskiej powoli dobiegają końca. Trwają intensywne prace związane z konserwacją odkrytych zabytków. Z glinianych ułamków znalezionych w ziemi archeolodzy składają i wyklejają naczynia powstałe w średniowieczu i bardziej odległych czasach. Zakończono już prace w wykopach nr II (na zachód od kaplicy) i III (cmentarzysko - na północ od kaplicy). Nadal prowadzone są badania nowożytnych i średniowiecznych konstrukcji murowanych odkrytych kilka metrów od ściany zachodniej kaplicy (wykop nr I) i tajemniczej osady z okresu pradziejów, na której ślady natrafiono na wschód od kaplicy (wykop nr IV).
    W projekcie tegorocznych prac badawczych uwzględniono także założenie sondaży archeologicznych przy kaplicy stanowiącej w przeszłości centrum założenia klasztornego (komandorii). Jednym z celów miało być także działanie na rzecz ratowania unikalnego cyklu średniowiecznych fresków znajdujących się wewnątrz kaplicy. Wstępna analiza specjalistów wykazała, że konserwację malowideł musi poprzedzić akcja usunięcia zawilgocenia ścian, powodującego ich niszczenie. W związku z wykonaniem ekspertyzy mającej na celu określenie sposobu dalszych badań ratowniczych kaplicy, w nadchodzącym tygodniu założone zostaną dwa sondaże architektoniczno - archeologiczne przy północnej i południowej ścianie świątyni. Wyniki z badań zostaną wykorzystane przede wszystkim do opracowania architektonicznego, ale także w studiach historycznych dotyczących określenia układu przestrzennego i chronologii średniowiecznej świątyni i komandorii. 
Realizację tego etapu projektu wspiera dodatkowym dofinansowaniem Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych.

Badania trwają ... do 30 września.

 

31 sierpnia 2004

brakteat brakteat

foto: brakteaty - średniowieczne srebrne monety bite jednostronnie

W tej chwili wiadomo już, że pierwsza z monet to fenig jednostronny Henryka IV z Brunszwiku (1481-1521); mennica nieokreślona; tarcza z lwem w lewo; przy krawędzi obwódka kreskowa; naśladownictwo emisji miśnieńsko-saskiej. Druga to brandenburski brakteat z wyobrażeniem hełmu z pióropuszem. Okres jej wybicia określono na lata 1440-1471. Odkryta ostatnio w czwartym wykopie trzecia moneta jest dość zniszczona i właśnie jest wstępnie konserwowana.

 

31 lipca 2004

czaszka

foto: odkrycie średniowiecznego cmentarzyska na północ od kaplicy w Chwarszczanach (29 lipca)

 

23 lipca 2004

wykop 4 wykop 4

foto: porównanie dwu warstw tego samego wykopu (22 i 23 lipca)

    
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
16391892
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2021
projekt: BeneAkebe