Rok 2009 - kolejny ważny rok dla rewitalizacji kaplicy

Kontynuacja dyskusji na dawnej platformie interaktywnej "Kaplica templariuszy w Chwarszczanach"
maciej
Posty: 309
Rejestracja: 12 lut 2009, 15:15

Rok 2009 - kolejny ważny rok dla rewitalizacji kaplicy

Post autor: maciej »

Rok 2009 jest być może nawet przełomowy jeśli chodzi o działania dla rewitalizacji tego prawdziwego skarbu historii. Poniżej pezytaczam fragment listu do Braci Rycerzy:

"[...]Dotychczasowe starania wielu zaangażowanych osób, w tym czyniona przez Was promocja przyniosły konkretne efekty pozwalające z optymizmem patrzeć w przyszłość, choć po drodze nie ustrzegliśmy się błędów, a złe moce próbują uczynić by zapomniano o Chwarszczanach. Pamiętajmy jednak ile już zostało zrobione. Kaplica templariuszy winna być dla Nas najważniejsza. Do przeprowadzenia jej remontu i restauracji jeszcze daleka droga, ale zapewniamy Was że ją przejdziemy.
Należy przypomnieć jak krok po kroku od kilku lat realizujemy nasze cele. Zaczęło się od Was i Waszych działań wspomagających ideę chwarszczańską na pierwszych turniejach rycerskich. W kolejnych latach organizowano liczne doraźne akcje zabezpieczające budynek kaplicy, w których brały udział osoby zaangażowane na miejscu (np. osuszanie murów - obniżenie terenu, czyszczenie i zabezpieczenie kopuł wież, naprawa pokrycia dachu). W wyniku tych działań problem zauważyli samorządowcy i służby konserwatorskie, co dało efekt w postaci uzyskania dotacji, za które wykonano specjalistyczne badania i ekspertyzy oraz dokumentację konserwatorską kaplicy, niezbędną do stworzenia projektu jej rewitalizacji. Ostatnio kaplicę w Chwarszczanach dostrzegli przebywający tu z wizytą przedstawiciele ministerstwa. Powstała inicjatywa mająca na celu wpisanie kościoła na listę zagrożonych obiektów zabytkowych jako Pomnika Historii, co podniesie rangę zabytku i pozwoli w łatwiejszy sposób pozyskiwać środki finansowe z funduszy państwowych.
Kolejnym etapem naszych działań jest znalezienie środków na sfinansowanie programu remontu (projekt budowlany z kosztorysem) i opracowanie programu konserwacji średniowiecznych malowideł (razem około 200 000 zł). Istnieje możliwość wykorzystania w tym celów różnych źródeł dotacji jednak wszędzie wymagany jest wkład własny (10-20%), dlatego podjęliśmy działania w celu nagłośnienia akcji i szukania sponsora. Jesteśmy świadomi, że z Waszą pomocą możemy to osiągnąć.[...]"


Autorem tekstu jest Przemysław Kołosowski ale podpisują się pod nim wszyscy działający dla ratowania kaplicy templariuszy na terenie Parku Kulturowego Chwarszczany. Także ja.

Pozdrawiam
Maciej
maciej
Posty: 309
Rejestracja: 12 lut 2009, 15:15

Re: Rok 2009 - kolejny ważny rok dla rewitalizacji kaplicy

Post autor: maciej »

W międzyczasie sporo się wydarzyło w sprawie renowacji budynku kaplicy zakonnej w Chwarszczanach i jej wnętrza.
  • • W lipcu 2011 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie otrzymała od Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie remontu więżby dachowej i wymiany pokrycia dachowego kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Chwarszczanach. Kwota z tego źródła nie jest wielka - wystarczy w zasadzie na prace dotyczące zakrystii - jednak o jakości projektu świadczy bardzo wysoka, pierwsza lokata projektu pośród innych starających się o dofinansowanie z tego żródła. Projekt otrzymał 396 punktów na 400 możliwych.
  • • W lutym 2012 roku projekt renowacji górnej części kaplicy chwarszczańskiej otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doszło to tego dzięki staraniom wielu osób i instytucji. Był to kolejny etap pozytywnych działań wokół najcenniejszego zabytku templariuszy w Polsce. W fazie przygotowań był wówczas następny projekt dotyczący remontu dolnej części kaplicy (od sklepienia do posadzki). Projekt w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej w Sarbinowie, której filią jest dawna kaplica zakonna w Chwarszczanach, napisał dr Przemysław Kołosowski. Dodatkowo dofinansowanie otrzymał również projekt będący inicjatywą konserwatora diecezjalnego ks. Marka Cześnina - na zabezpieczenie fresków chwarszczańskich (jeszcze nie na renowację).
  • • Wiosną zarządzanie projektem renowacji górnej części kaplicy chwarszczańskiej przejął konserwator diecezjalny ks. Marek Cześnin (kaplica jest czynną świątynią i mógł, jak się okazało, to uczynić). Nie zwalnia to oczywiście osób związanych dotychczas z bezpośrednimi działaniami na rzecz renowacji kaplicy od dalszych działań zgodnych z możliwościami oraz z monitorowania prac renowacyjno-konserwacyjnych.
  • • W sierpniu 2012 roku wokół kaplicy chwarszczańskiej pojawiły się pierwsze rusztowania. Rozpoczęła się renowacja więźby, przekładanie dachu. W dalszej perspektywie renowacja kopuł wieżyczek flankujących fasadę.
  • • Jesienią 2012 roku trwały prace bezpośrednio zabezpieczające polichromie przed zniszczeniem. Wypełniono na przykład tworzące się między tynkiem a murem puste przestrzenie (pęcherze), co groziło odpadnięciem tynków.
  • • W lutym 2013 roku przedstawiciele Projektu Chwarszczany i Szlaku Templariuszy dokonali nieoficjalnego przeglądu prac renowacyjnych. Wskazane błędy i niedoróbki (m.in. przekrzywienie kopuły południowej wieżyczki) zostały poprawione w ciągu następnych prac w 2013 roku. Niestety nie uda się już oczywiście przełożyć po raz drugi dachu. Projekt zakładał zastosowanie dachówki grubej i o gotyckiej formie, droższej, ale godnej obiektu znajdującego się na liście stu najważniejszych zabytków polskiej architektury. Zastosowano natomiast dachówkę typową, współczesną, cienką - dzięki czemu dach średniowiecznej kaplicy zakonnej wygląda czysto, ładnie i nowo, przypomina jednak typowe dachy na budynkach okolicznych hipermarketów NETTO. Szkoda.
  • • W sierpniu rozpoczęła się renowacja polichromii w części prezbiterialnej malowideł (święte dziewice i męczennice). Prace trwały do późnej jesieni. Na temat renowacji polichromii będziemy pisać w oddzielnym temacie - zapewne w dziale „Malowidła chwarszczańskie”.
  • • W lipcu 2014 roku rozpoczęto renowację trzech pierwszych postaci apostołów. Nieco wcześniej rozpoczęły się prace przy czyszczeniu murów kaplicy, żeber sklepienia, przygotowanie do obniżenia pierwszego z okien, dotąd do poziomu jednej trzeciej wysokości zamurowanego. Prace nad renowacją części murów na zewnątrz trwały przez cały lipiec i sierpień. Jednocześnie renowowano i rekonstruowano południowy ceramiczny portal.
  • • 15 lipca w kaplicy chwarszczańskiej spotkaliśmy się (ja i dr Przemysław Kołosowski) z konserwatorami prowadzącymi renowację polichromii (m.in doktorem Robertem Rogalem i z doktorem Jarosławem Rogóziem) oraz z konserwatorem diecezjalnym ks. Markiem Cześninem. Podczas spotkania przekazałem moje uwagi na temat zawartości średniowiecznych polichromii, błędów i jakości dziewiętnastowiecznych prac konserwatorskich oraz o dotychczasowych pracach nad renowacją malowideł. Przy okazji miałem sposobność zapoznania się z pracami badawczymi nad polichromiami. Poznanie badań pozwoliło mi częściowo rozwiać wątpliwości, a częściowo potwierdzić przekazane uwagi. Uwagi te powoli zamieszczam w dziale „Malowidła chwarszczańskie”. Jednak są tam również spostrzeżenia całkiem nowe. Mam nadzieję, że zapobiegnie to powstawaniu lub powielaniu błędów.
ODPOWIEDZ