Strona 1 z 1

Gdzie znajduje się dawny ośrodek Ziemi Kinieckiej?

: 06 wrz 2009, 18:46
autor: maciej
W 1234 roku chwarszczańscy templariusze otrzymali od Barnima I 200 łanów z Dargomyślem w Ziemi Kinieckiej.
Badacze spierają się do dzisiaj, gdzie jest tenże wymieniony w dokumencie "Kiniec"?
W odpowiedzi najczęściej wymieniane są Chojna, Kienitz, Boleszkowice (prof. Edward Rymar) i inne miejscowości.
Chojna jest trochę zbyt odległa od Dargomyśla, Boleszkowice mocno hipotetyczne ale dzisiejsza miejscowość Kienitz, mimo odległości około 10 km od Chwarszczan i położeniu blisko ujścia rzeki Myśli, jest najczęśćiej odrzucana, gdyż leży po drugiej stronie Odry, naturalnie oddzielona od Ziemi Kinieckiej.
Jednak nie zawsze musiało tak być. Jeszcze do początku XVIII wieku Odra i Warta płynęły przeplatającymi się odnogami i bagniskami, a główne koryto Odry położone mogło być niekiedy o dwadzieściakilka kilometrów na zachód od dzisiejszej rzeki. W XVIII wieku przeprowadzone na ogromną skalę prace melioracyjne, polegające na osuszeniu położonych dziś na zachód rzeki terenów, zwanych Oderbruch. Bieg Odry wyprostowano. Wówczas to na przykład rybacka Cedynia straciła swą podstawę gospodarczą stając się z prężnego ośrodka rybackiego - wioską rolniczą. Łodzie rybackie znalazły się po prosto o 10 kilometrów od nowego koryta rzeki. Oderberg także nie leży już nad Odrą.
Wcześniej, w średniowieczu, częste powodzie mogły mieć wpływ na położenie głównego nurtu. Kienitz mogło leżeć po prawej stronie koryta Odry, płynącej może gdzieś daleko na zachód, być może korytem dzisiejszej Alte Oder - Starej Odry. Na jednej z map historycznych znalazłem takie położenie Kinic:

Obrazek

Trochę nieprawdziwe - bo Kinice byłyby gdzieś w okolicach Czelina.

A może było jeszcze inaczej - Kinice (Kienitz) już w 1234 roku po jakiejś wielkiej powodzi leżały już po lewej stronie głównego nurtu i tym łatwiej było podarować templariuszom ten odcięty od ośrodka lecz niewątpliwie do Ziemi Kinieckiej należący obszar. To w tym momencie tylko jeszcze grubszymi niż zwykle nićmi szyta hipoteza, oczywiście :)

Pozdrawiam
Maciej