Chwarszczany, 16 czerwca, imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna
 
   
 
   
   
   
Słowniki
   
   
 
 

Kaplica templariuszy w Chwarszczanach znalazła się na liście 100 najważniejszych zabytków architektury w Polsce. Lista została sporządzona na potrzeby portalu 

więcej >>

 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg

Słowniki Szlaku Templariuszy - pojęcia

  A    B    C    D    E    F    G    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z  
B
  Babilon  
Wśród krzyżowców potoczna nazwa Egiptu, przypuszczalnie z powodu rozpusty, jaka w ich mniemaniu panowała na dworze kairskim
 
  Bafomet  
bożek, któremu cześć podobno oddawali templariusze.
Po raz pierwszy słowo "Bafomet" wspomina się podczas zeznań procesowych z 1307 roku. Być może było to znikształcenie starofrancuskiego słowa "Mahomet" choć osoby poszukujące śladów tajemnych praktyk we wszystkim co związane z templariuszami uwierzą raczej Josefowi von Hammer-Purgstall i jego opublikowanemu w 1818 roku dziełu Mysterium Baphometis revelatum. W księdze tej tłumaczącej dzieje świata teorią spisku Hammer zaliczył templariuszy do burzycielskich organizacji zagrażających tkance społecznej gdyż czcili dwupłciowego bałwana zwanego Bafomet.

(na podstawie: Malcolm Barber, Templariusze)

Przedstawienia Bafometa opierają się na średniowiecznych bestiariuszach wzbogaconych elementami dziewiętnastowiecznego okultyzmu.

  
  
 
  bajlif  
w nomenklaturze prawniczej sędzia, u templariuszy i joannitów rycerz wyższej rangi
 
  bazylika  
Wyróżniamy tzw. bazylikę strazżytną (Grecja Rzym)
oraz średniowieczną.
Bazylika starożytna była to budowla na planie prostokąta, która mogła być jedno- lub wielonawowa, kryta lub odkryta, z wejściem na krótszym lub dłuższym boku, z apsydą lub bez, parterowa lub piętrowa
Wyróżnia się dwa typy bazyliki rzymskiej:

orientalną, która miała wejście (lub wejścia) na dłuższym boku, a jej wnętrze było podzielone na nawę środkową i przejście, które biegło wokół niej,
grecką, która miała wejście na jednym z krótszych boków z apsydą naprzeciwko.
Chrześcijanie, nie chcąc korzystać z pogańskich świątyń i budować podobnych, zaadaptowali bazylikę grecką na swoje świątynie.

Od średniowiecza nazwę bazylika przyznawano także świątyniom, traktując je jako tytuł honorowy nadawany niektórym kościołom, najczęściej będącym siedzibą wysokiej rangi dostojnika kościelnego np. biskupa albo legata papieskiego. W katolicyzmie tytuł bazylika większa (basilica maior) jest zarezerwowany dla kościołów własnych papieża z tronem papieskim, bazylika mniejsza (basilica minor) – dla pozostałych.
 
  beaucent  
Chorągiew templariuszy. Oznacza tyle co złożony z dwóch barw. Baussant: srebrzysty, w trzeciej, górnej części - czarny, umocowany dłuższym bokiem do drzewca.
Więcej...
 
  biforium, bifora  
arkadowe okno lub przezrocze podzielone najczęciej kolumienką na dwie części. Charakterystyczne dla budownictwa romańskiego i historyzmu w XIX wieku nawiązującego do romanizmu.
 
  bizant  
Złota moneta bizantyńska
 
  boniowanie  
dekoracyjne opracowanie krawędzi oraz lica ciosu kamieni podkreślające ich układ. Rozróżniamy następujące typy boniowania, w zalezności od:

układu rowków: płytowe, pasowe;
ukształtowania płyt: płaskie, wypukłe
faktury powierzchni: dzikie (rustyka), groszkowane, szlifowane, polerowane itp.
Technika była znana i stosowana w okresie starożytnego Rzymu, w okresie renesansu nastąpił jej rozwój. W tynku naśladowano wygląd muru z kamienia, przez wykonywanie profilowania naśladującego układ kamieni w murze, przy pomocy boni. Bonia to spoina podreślająca układ kamieni lub rowek w tynku nadający elewacji monumentalny charakter. Boniowane mogły być całe elewacje albo tylko cokoły, naroża ścian, pilastry, obramowania otworów, filary itp.
Spotykane są także elewacje zdobione metodą sgraffito, w którym obraz nadaje powierzchni muru wygląd ściany boniowanej (zamek w Pieskowej Skale).
 
  bulla  
okrągła pieczęć metalowa, świadcząca o autentyczności dokumentu; ważny dokument (zaopatrzony w pieczęć), wydany przez monarchę a. papieża; uroczysty dekret papieski, encyklika w sprawach szczególnej wagi
 
  bullarium  
Zbiór bulli papieskich
 

   
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
11579415
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2021
projekt: BeneAkebe