Chwarszczany, 16 czerwca, imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna
 
   
 
   
   
   
Słowniki
   
   
 
 

Kaplica templariuszy w Chwarszczanach znalazła się na liście 100 najważniejszych zabytków architektury w Polsce. Lista została sporządzona na potrzeby portalu 

więcej >>

 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg

Słowniki Szlaku Templariuszy - pojęcia

  A    B    C    D    E    F    G    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z  
K
  Ka  
Jeden z dziewięciu składników osobowości ludzkiej w wierzeniach starożytnych Egipcjan, które przyjmowały, że człowiek składa się z ciała, cienia, ducha (Ka), duszy serca, świetlanego, potęgi i imienia. Duch miał być opiekunem człowieka. Najwyższy składnik stanowił świetlany jako przejaw inteligencji. Stopień nieśmiertelności tych składników był różny - niezaprzeczalnie tą cechą miał się odznaczać duch (Ka), przy czym czynnikiem dodatkowym ale nieodzownym dla utrwalenia nieśmiertelności było imię, które musiało być w tym celu utrwalone na piśmie.


na podstawie: Wojsław Mole, Ikona ruska, Warszawa 1955
 
  kartulariusz  
Zbiór dokumentów, rycin
 
  kibla  
Termin muzułmański oznaczający kierunek, w jakim należy się modlić; nakazuje zwrócenie się w stronę Mekki
 
  komandoria (komturia)  
posiadłość ziemska zakonu, w skład której wchodziły zabudowania gospodarcze i mieszkalne, a także kaplica
 
  kompleta  
Ostatnia wieczorna modlitwa księży i zakonników
 
  kultura łużycka  
kultura występująca na terenach: Łużyc, Polski, Słowacji północnych Moraw i częsci Ukrainy, między 1300 a 400 p.n.e. Należała do kręgu kultur pól popielnicowych. Nazwa wywodzi się od cmentarzysk odkrytych na Łużycach.

Początek i rozwój kultury łużyckiej przypada na koniec epoki brązu, a rozkwit na początek epoki żelaza. Dzieli się ona na dwie strefy: zachodnią, wykształconą na podłożu kultury unietyckiej
i wschodnią wywodzącą się z kultury trzcinieckiej. Początkowo dość jednorodna, z czasem podzieliła się na grupy regionalne. Od połowy VIII w. p.n.e. ludność tej kultury zaczęła wznosić obronne grody, do których zalicza się osadę w Biskupinie.

Do kultury łużyckiej zalicza się: grodzisko w Kałdus, stanowisko w Łubowicach pod Raciborzem, cmentarzysko w Kietrzu, w województwie opolskim, ciałopalne cmentarzysko w Wróblinie Głogowskim i Kępnie, cmentarzysko w Żylinie na Słowacji.

Charakterystyczne dla kultury łużyckiej były wyroby z brązu, głównie ozdoby, takie jak: fibule (czyli inaczej zwane zapinkami), szpile, bransolety i różnego rodzaju wisiorki.

Czesi (Píć, Niederle, Ćervinka) i Polacy (Majewski, Kostrzewski, Kozłowski) uważali kulturę łużycką za prasłowiańską, niemiecki archeolog A. Götze uważał ją za tracką, a G. Kossinna początkowo za Karpo-Dacian, szczep wymieniany przez Zosimusa, a potem jako iliryjską.
 
  kwiaton  
detal architektoniczny w kształcie pączka w otoczeniu zazwyczaj czterech liści. Stanowił często zwieńczenie sterczyny. Charakterystyczny dla gotyku.
 

   
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
11579124
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2021
projekt: BeneAkebe