Chwarszczany, 16 czerwca, imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna
 
   
 
   
   
   
Słowniki
   
   
 
 

Kaplica templariuszy w Chwarszczanach znalazła się na liście 100 najważniejszych zabytków architektury w Polsce. Lista została sporządzona na potrzeby portalu 

więcej >>

 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg

Słowniki Szlaku Templariuszy - pojęcia

  A    B    C    D    E    F    G    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z  
L
  lan  
łan - w dawnej Polsce jednostka pomiaru powierzchni ziemi; ok. 16 -25 hektarów
 
  lapicydzi  
Lapicydami w dawnych czasach (XIV w.) nazywano z łacińska kamieniarzy. Był to zawód nader wysoko ceniony i stawiany w hierarchii budowniczych na wyżynach, z których kamieniarze mogli z góry patrzeć na zwykłych murarzy układających mozolnie cegłę po cegle. Kierownicy warsztatów kamieniarskich byli prawdziwymi artystami i nauczycielami chętnych do tego cenionego zawodu. Sami też musieli uczyć się tej niełatwej sztuki
 
  lazaryści (lazaryci)  
Bracia od Świętego Łazarza, zakon rycerski, w którym wszyscy bracia prócz mistrza byli trędowac
 
  legat papieski  
osobisty reprezentant papieża; papieski wysłannik w specjalnej misji; niekiedy tytuł honorowy
 
  lenno (feudum)  
ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie (dożywotnie, potem dziedzicznie) wasalowi; lennem mógł być wyjątkowo urząd, renta pieniężna i inne; zawiązanie umowy lennej następowało po złożeniu przez wasala hołdu i dokonaniu aktu inwestytury.
 
  lizena  
płaski, pionowy występ w murze zewnętrznym. Ma znaczenie konstrukcyjne - występuje w miejscu narażonym na działanie rozporu (sił rozpierających) czyli w osiach, w których po stronie pomieszczenia przypadają łuki od sklepień. Lizena różni się od pilastra tym, że nie ma głowicy ani bazy. Układ lizen i rytm podziału pomieszczenia na przęsła zazwyczaj się pokrywa. Lizeny są charakterystyczne dla architektury romańskiej. W okresie wczesnoromańskim (XI - XII w.), w budownictwie z cegły występuje połączenie wąskich lizen prowadzonych przez całą wysokość budynku w połączeniu z arkaturą - tzw. lombardzki układ.
 
  lokacja  
w dawnej Polsce (od XIII wieku) zakładanie wsi lub miast, połączone z wprowadzeniem niwowego układu pól i regularnej zabudowy.
 
  luk tęczowy  
łuk zamykający od góry tęczowy otwór (portal) w ścianie oddzielającej nawę kościoła od prezbiterium
 

   
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
11579306
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2021
projekt: BeneAkebe